SmartCE Công cụ lập hồ sơ thầu "tất cả trong một", toàn bộ hệ thống hồ sơ (dự toán, tiến độ, nguồn lực, tài chính, tài liệu) đều tích hợp trong một quá trình làm thầu; cung cấp đầy đủ các tính năng mà các phần mềm dự toán thầu cần phải có

SmartCE đã cập nhật nghị định 32 mới nhất cho dự toán xây dựng

Tất cả trong mộtLường trước rủi roChào thầu hợp lý