" Tất cả trong một" trợ giúp lập hồ sơ thầu

Công cụ lập hồ sơ thầu " Tất cả trong một", toàn bộ hệ thống hồ sơ ( dự toán, tiến độ, nguồn lực, tài chính, tài liệu ) đều tích hợp trong một quá trình làm thầu; cung cấp đầy đủ các tính năng mà các phần mềm dự toán thầu cần phải có.

Cập nhật đầy đủ các định mức, đơn giá các tỉnh thành, thông tư, nghị định....

Hiện tại SmartCE đã cập nhật nghị định 32 mới nhất cho dự toán xây dựng