SmartCE có đầy đủ tính năng mà phần mềm dự toán phần mềm dự toán cần phải có. SmartCE hỗ trợ tra định mức nhanh, chính xác, thay thế vật tư linh hoạt.

Ngoài ra chương trình còn cho phép người dùng áp dụng các bảng giá khác nhau cho các hạng mục công trình và công việc khác nhau tùy theo tính chất của công việc hoặc hạng mục.