Từ biện pháp tổ chức thi công, dự toán nguồn lực và kế hoạch tiến độ, phần mềm dự toán SmartCE tích hợp biểu đồ dòng tiền và biểu đồ tài chính giúp bạn hoàn thiện hồ sơ về năng lực tài chính cũng như lường trước rủi ro về tài chính thông qua mô tả chi tiết dòng tiền ra và dòng tiền vào của dự án.