Phần mềm dự toán SmartCE cho phép bạn dễ dàng lập kế hoạch tiến độ công việc và phân tích những thành phần quan trọng của dự án phụ thuộc vào tiến độ như vật liệu, nhân công, máy, sử dụng tài chính.

Trong SmartCE, kế hoạch tiến độ có thể được xem theo nhiều cách khác nhau chẳng hạn theo hạng mục công việc, theo đơn vị thực hiện, theo địa điểm (ví dụ theo các tầng, theo phòng)… Các tính năng này cho phép bạn phát hiện các xung đột về mặt bằng thi công nếu có, khi có các công việc cùng thi công tại một thời điểm và cùng một địa điểm.